VAKANTIE

We hebben allerlei handen weer gehad:
de zonneschijn en de wind,
Ja, zeg maar storm en zelfs
ook nog enig sneeuwen.
Daar hebben we nog van afgevraagd
dat het wel gek was van dat sneeuwen
daar. Maar toch was er ook zonneschijn
soms, en soms een dropje regen,
soms wel elke dag wel even maar
dat kon het prettig zijn niet onderdrukken dus.